Dinosauři snad nejužasnějši tvoři co existovali.

Květen 2011

Spinosaurus

6. května 2011 v 16:14 Popisky dinosaurů
Délka: 13- 20 m
Výskyt: Sevrní afrika
Doba: Svrchní křída před 112- 97 miliony lety
Výška: 5- 8,5 m
Vaha: 9-19 t

Spinosaurus (trnití ještěr) byl největší ze všech masožravích dinosaurů. O Spinosaurovi se toho dlouho moc nevědělo, protože jediné pozůstatky byly zničeny při bombardování za 2 světové války. Teprve nedávno se našly další kosti a to ještě mnohem většího jedince než předtím. Spinosaurus měl dlouhé čelisti podobné krokodylím v níž měl specialně uspořadané zuby k lovu ryb. Na hřebetě měl kolem 2 metry vysokou plachtu, která sloužila k regulaci teploty a mohla být pestře zbarvená. Spinosaurus žil nejspíš na březích křídových jezer a potoků a lovil velké sladkovodní ryby, možná se živil částečně i mršinami. Pro to svědčí i utváření jeho zubů a čelistí, vhodných k lovení ryb ve vodě. Obojživelný způsob života potvrzuje také výzkum z roku 2010. Nelze samozřejmě vyloučit ani potravu v podobě živých a snad i mrtvých velkých býložravích dinosaurů. Spinosaurus měl poměrně dlouhé přední nohy oproti jiným teropodům. Spinosaurus se objevil v Jurskem Parku 3.