Dinosauři snad nejužasnějši tvoři co existovali.

Únor 2011

Protoceratops

28. února 2011 v 21:49 Popisky dinosaurů
Délka: 1,8- 2,5 m
Vyskyt: V Mongolsku
Doba: Svrchní křída před 83- 70 miliony lety
Výška: 70- 100 cm
Váha: asi 80- 150 kg
Protoceratops (první rohatá tvář) patřil v Mongolské poušti Gobi mezi nejběžnější dinosaury. Nejvíce exemplářů bylo nalezeno právě ve slavné poušti Gobi,kde zápasil o život s velociraptorem. V roce 1971 byly dokonce nalezeni kosry obou bojujících dinosaurů. U protoceratopsu byly objeveny nejen kostry, ale i vejce a u Protoceratopse jako jednoho z mála dinosaurů je znám vývoj od čerstvě vylíhlých mláďat až po dospělce. Byla objevena také celá hnízda se zachovanými zkamenělými vajíčky, některá ještě obsahovala kostřičky embryí. Poblíž Protoceratopsů se nacházely ostatky Oviraptorů a proto si vědci mysleli že se tito dinosauři živili jejich vejci. Až později se prokázalo že jde o jejich vlastní. Protoceratopsové žili ve stejné době jako Triceratops a jiní velcí ceratopsidi a tak nemohli být jejich předky jak se vědci původně domnívali.
Dilophosaurus

28. února 2011 v 21:24 Popisky dinosaurů
Délka: 6m
Vyskat: Severní amerika možna ičína
Doba: Spodní jura před 196- 183 miliony lety
Výška: Kolem 2,5 m
Vaha: Kolem 1 t

Dilophosaurus (ještěr se dvěma hřebeny) patřil k prvním velkým masožravým dinosaurům. Na hlavě měl dvojitý hřebínek, který zřejmě samcům v době říje sloužil k upoutání samic.. Dilophosaurus žil možná i v Asii ale nalezný exemplář je diskutabilní. K rodu Dilophosaurus se často řadí 3 druhy: D. wetherilli, D. breedorum a D. sinensis. Poslední jmenovaný však s velkou pravděpodobností vůbec pod rod Dilophosaurus nepatří; důvodem tehdejší mylné klasifikace byla přítomnost hřebenu na lebce, který se však, jak se později ukázalo, vyskytoval i u jiných teropodů. Ze Severní ameriky je kromě D.wetherilli popsán rovněž D. breedorum. Validita tohoto druhu je však také otázkou diskuzí. V Jurském parku byl Dilophosaurus představen jako dinosaurus plivající černý slizovitý jed a s roztahovacím vějířem na krku. Neexistují ovšem žádné důkazy že by byl nečím takovým vybaven. Nedávno sice byli objeveni jedovatí dinosauři ale Dilophosaurus k nim nepatřil. Na svojí velikost měl velice slabé čelisti takže byl buď mrchožroutem nebo útočil svýmy ostrýmy drápy. Dilophosaurus se objevil v jurskem parku 1.

Pachycephalosaurus

27. února 2011 v 12:41 Popisky dinosaurů
Délka: 5- 6 m (vzrostlí jedinci možna i 8 m)
Výskyt: Severný Amerika
Doba: Svrchní křída před 70- 65 miliony lety
Výška: 2,5- 3 m
Vaha: Kolem 2 t

Pachycephalosaurus (tlustohlavý ještěr) patřil mezi největší zástupce své skupiny. Přesto se jeho kosti nalézají vzácně a tak je jeho vzhled odvozován od jeho menších příbuzných jako je např. Stegoceras. Důvod proč jsou kosti Pachcephalosaura tak vzácné je zřejmě ten že žil v pouštích nebo v horách kde jsou špatné podmínky pro fosilizaci. Když byl poprvé objeven vědci si mysleli že tento dinosaurus byl díky velké hlavě velmi inteligentní. Ve skutečnosti ji však tvořila 25 cm dlouhá kost která tlumila nárazy když se dva Pachycephalosauři srazily dohromady. Dříve se dokonce předpokládalo, že mohlo jít o dutou mozkovnu a že tito dinosauři byli velmi inteligentní. Brzy však bylo prokázáno, že je kost kompaktní a mozek byl ve skutečnosti velmi malí. Pachycephalosaurovi blízcí příbuzní jsou Dracorex a Stygymoloch, ačkoli tito dinosauři mohou být mladí jedinci Pachycephalosaura. Pachycephalosaurus se objevil v jurském parku 2.
Kentrosaurus

26. února 2011 v 13:25 Popisky dinosaurů
Délka: 5 m
Vyskyt: Afrika- tanzanie
Doba: Svrchní jura před 150- 156 miliony lety
Výška: přes 2 m
Váha: kolem 2 t

Kentrosaurus (trnitý ještěr) je menším příbuzným známého stegosaura. Od něj se, ale v mnohem lišil. Například tím, že na krku měl sice malé desky tvaru trojuhelníku, ale na hřbetě a ocase měl místo desek dlouhé trny. Ty zřejmě sloužili k odstrašený dravců jako Ceratosaurus. Kentrosaurus měl každý bok chráněný trnem což znemožňovalo dravcům útok z boku. Několik jeho celých lebek se našlo na slavném nalezišti Tendaguru. Objevila jej německá expedice do východní Afriky probíhající v letech 1909-1912. Předný končetiny kentrosaura jsou mnohem kratší než zadní a tak je možné, že se kentrosaurus pohyboval stejně dobře po dvou tak po čtyřech.Parasaurolophus

26. února 2011 v 11:38 Popisky dinosaurů
Délka: 8- 11 m
Vyskyt: Severný amerika
Doba: Svrchní křída před 76- 73 miliony lety
Výška: 3,5- 4 m
Vaha: 6- 6,5 m

Parasaurolophus (ještěr s hřebenem) patřil k nejhojnějším hadrosaurům v americe. Žil ve velkých stádech a byl oblíbenou kořistí dravců jako Troodon, Albertosaurus či krokodýl Deinosuchus. Na hlavě měl dutý trubkovitý hřeben, který byl napojený na dýchací cesty. Mohl být až 2 m dlouhý u samců a u samic byl kratší a zakroucenější. Používal ho ke komunikaci (např. k upozornění když viděl dravce tak zatroubil čímž varoval svoje stádo). Mnozí vědci předpokládají, že také dodával zvířeti výjimečně citlivý čich. Většinou chodil po všech 4 končetinách, ale když utíkal tak se postavil na zadní. Parasaurolophus se vzhledově podobal asijskému charonosaurovi. Parasaurolophus se objevil v jurském parku 1,2,3.


File:Human-parasaurolophus size comparison.svg


Giganotosaurus

25. února 2011 v 21:42 Popisky dinosaurů
Délka: 13- 15 m
Vyskyt: Argentina
Doba: svrchní křída před 98- 96 miliony lety
Výška: 5- 6,5 m
Váha: 8- 9 t

Giganotosaurus (velký jižní ještěr) byl druh obřího theropoda, který šířil hrůzu mezi býložravci patagonských plání. Žil zároveň s obřími sauropody jako Argentinosaurus , podle nalezenývh fosíli, které byly nalezeny blízko sebe se soudí, že žili ve smečkách v níž by dokázali takového obra ulovit. Zatím je Giganotosaurus druhý největší masožraví dinosaurus před ním je jenom spinosaurus. Lidi často zaměňují jmeno giganotosaurus s gigantosaurus. Giganotosaurus byl sice větší než t-rex, ale měl o polovinu menší mozek . Dokázal běžet až 14 m za sekundu tedy 50 km v hodině což je na takového velkého tvora uctihodný výkon.
Gigia.jpg
G-rex promo.jpg

Hypsilophodon

23. února 2011 v 17:38 Popisky dinosaurů
Délka: 2- 2,5 m
Vyskyt: USA, Španělsko, Anglie
Doba: Spodní křída před 130- 125 miliony lety
Výška: 1- 1,2 m
Vaha: asi 50- 55 kg


Hypsilophodon (ještěr s vysokou zubní korunkou) byl malý ornitopodní dinosaurus žijící ve stádech. První známé zkameněliny hypsilofodona byly objeveny již roku 1849, správně určeny však byly až později. Lehce stavěný hypsilofodon měl malou hlavu s čelistmi zakončenými rohovinovým zobákem, v horní čelisti ještě vybaveným zuby (řezáky), které jsou však primitivním znakem ornitopodů a vyspělejší iguanodoni je ztratili. Jeho přední končetiny měly pět prstů se zakrnělým malíčkem, přičemž zadní končetiny byly u něho značně dlouhé a silné, vhodné pro rychlý běh. Podle studie z roku 2008 se na základě přítomnosti zpevňujících kosterních elementů dokázali hypsilofodonti pohybovat velmi rychle, zřejmě běhali rychlostí i přes 40 km/h. Žil ve stejné době a na stejných místech jako jeho větší příbuzný Iguanodon a proto když paleontologové objevili jeho pozůstatky mysleli se že je to mládě od Iguanodona. Později považovali Hypsilophodona za živočicha žijícího na stromech podobně jako Australský stromový klokan. Dnes se Hypsilophodon považuje za zvíře ryze suchozemské. Příbuzní Hypsilophodona jako Leaelynasaura a Atlascopcosaurus patří mezi nepřízpůsobivější dinosaury jelikož jejich pozůstatky se nalezly i na jižním pólu.

Triceratops

22. února 2011 v 18:34 Popisky dinosaurů
Délka: 9 m
Výskyt: Severní amerika
Doba: Svrchní křída před 68- 65 miliony lety
výška: 4 m
Váha: kolem 7 t

Triceratops (třírohá tvář) byl tedy zároveň jedním z největších známých rohatých dinosaurů . Je však pravděpodobné, že jeho evoluční předek Eotriceratops xerinsularis, popsaný v roce 2007, byl ještě větší (délka možná až 12 metrů). Žil v obrovských stádech podobně jako dnešní bizoni. Patřil mezi kořisti Tyrannosaura ale proti tomuto dravci měl velmi nebezpečnou obranu - 2 metrové rohy nad očima a třetí menší na nose. Když paleontolog O. C. Marsh poprvé objevil zkameněliny Triceratopse tak se domníval že jde o rohy pravěkého bizona protože si v té době nikdo neuměl představit rohaté plazy. I když byl Triceratops býložravec určitě nebyl tak mírný jako jiní dinosauři. Jestli byl stejně útočný jako dnešní nosorožec tak by k jeho vyprovokování stačilo jen málo. Triceratops patřil mezi hlavní kořist tyrannosaura. Triceratops se objevil v jurském parku 1 a 2.
Tyrannosaurus rex

21. února 2011 v 21:08 Popisky dinosaurů
Délka: 12- 14 m (vzrostlí jedinci až 15 m)
Vyskyt: Severní amerika, Čina a mongolsko 
Doba: Svrchní křída před 68- 65 miliony lety 
Výška: 5- 6,5 m
Vaha: 6- 7,5 t (vrostlí jedinci možna i 8 t)

Tyrannosaurus rex (král tyranských ještěru) nebo také T.rex je snad nejznámějším dinosaurem na světě. Byl to nejstrašnější predátor své doby, ale vládl jen 3 miliony let. Tyrannosaurus byl až do poloviny 90. let považován za největšího dravého dinosaura vůbec a tuto slávu si prodloužil i díky úspěšnému filmu Jurský Park z roku 1993. V roce 1993 byl, ale v Argentině nalezen ještě větší teropod Giganotosaurus, v současnosti je největší masožraví dinosaurus Spinosaurus který měl průměrně 17 metrů na delku. Spinosaurus a Giganotosaurus, ale přesto byli lidstvem "pokryty neviditelným pláštěm" a hodně lidí si ještě pořád myslí, že T-Rex byl největší teropod na světě a také je nejznámější. Žil v samotném závěru dinosauří éry společně s rohatým Triceratopsem a kachnozobým Edmontosaurem, kteří patřili k jeho časté kořisti. Někteří vědci ale tvrdí že T.rex nebyl aktivním predátorem, ale spíše mrchožroutem. Pravda je zřejmě někde uprostřed, protože tyrannosaurus si lovil kořist, ale mršinu by neodmítl. Své zakrnělé přední končetiny používal zřejmě při vstávání ze země. Jeho zuby mohly být dlouhé až 31 centimetrů a byly do zadu zakřivené. Vzhledem k silným nohám se pravděpodobně pohyboval na svou velikost velmi rychle (až kolem 30 km/h) a dělal při běhu kroky dlouhé až 5,6 metru (velikost největší objevené stopy byla 86 cm). Při jednom pokusu bylo vypočteno, že dospělý jedinec mohl mít sílu stisku až 2200 kg na čtvereční palec. Tyrannosaurus dokazal najednou spolknout až 150 kg masa. Staré rekonstrukce zobrazují T.rexe ve vztyčené poloze s ocasem tahajícím po zemi. Ty nové ho ukazují ve vodorovné poloze s ocasem nad pomocí něhož vyvažoval rovnováhu. Tyrannosaurus se objevil v jurském parku 1,2,3.

Diplodocus

19. února 2011 v 11:57 Popisky dinosaurů
Délka: 25- 35 m
Výskyt: Severní amerika
Doba: Svrchní jura před 155- 148 miliony lety
Vyška: v kohoutku 7- 10 m
Váha: 20- 30 t

Diplodocus (dvojitý trám) byl v období Jury jedním z nejběžnějších sauropodů. Dělí se na 4 druhy:  
D .longusD. carnegiei Hatcher, D. hallorum, D. hayi Holland. Diplodokové žili ve stádech a svá mláďata vždy vodili uprostřed. Na rozdíl od jiných dinosaurů měli duté obratle, takže k poměru velikosti nebyli tak težscí. Jejich ocas byl zakončen jako bič kterým rozdávali rány každému predátorovi co se jen přiblížil. Dříve byla hodně populární teorie že Diplodocus tahal ocas po zemi. Jelikož se ale po stopě ocasu nenašly žádné stopy je pravděpodobné že ho držel vodorovně nad zemí.
Po sežrání potravy spolykal kameny, kterými v
prvním žaludku potravu rozmělnil. Z tohoto důvodu také žil blízko vody, kdeje zeleň měkčí, šťavnatější a lépe stravitelná. Do vody však často nevstupoval,
protože neuměl moc plavat a jeho nohy se bořily do bahna.

Iguanodon

18. února 2011 v 16:48 Popisky dinosaurů
Délka: 6-10 m (vzrostlí jedinci možna až 13 m)
Vyskyt: Asie, Evropa, Severný amerika
Doba: Spodní křída před 130- 120 miliony lety
Výška: v kohoutku asi 2,5- 5 m
Vaha: 3- 6 t

Iguanodon (leguání zub) byl prvním objeveným dinosaurem (byl objeven v roce 1822). Tehdy si o ovšem vědci představovali jako těžkého čtyřnožce s rohem na nose. Později se růžek přemístil na palce předních nohou, tehdy byl zobrazován jako dvounohý dinosaurus. V konečném vědeckém závěru iguanodon chodil po čtyřech, při okusování větví stromů se však mohl postavit na zadní. Iguanodon patřil k jedněm z nejúspěšnějších dinosaurů o tom svědčí také jeho obrovské rozšíření. Stehní kost menšího příbuzného Iguanodona byla nalezena dokonce i v Česku. V Belgickém lomu Bernissart byl odkryt hromadný hrob asi 38 Iguanodonů. Možná je zastihla nějaká katastrofa ale také to mohlo být místo kam staří jedinci odcházeli zemřít. Na prvních dvou obrazcích je iguanodon uveden ve starších rekonstrukcích a na ostatních je v nových rekonstrukcích, na prvním je verze z 19. století a ta na druhem obrazku je ze 40 let 20. stolletí.

Jeholodens

16. února 2011 v 16:51 Pravěcí savci
Delka: 10 cm
Vyskyt: Čina
Doba: Středný křída před 125 miliony lety
Výška: asi 2,5 cm
Vaha: neznáma

Jeholodens byl malí druhohorní savec. Je znamí pouze z jedne fosílie. Tento savec měl protistranný prst a chápavý ocas, proto žil na stromě. Měl malou hlavu, ale velké oči takže byl aktivní převážně v noci. Živil se hlavně hmyzem. Byl to poměrně pokročilý savce pro jeho dobu  měl větší ramena a lopatky klíční kost, mohl věci uchopit rukou. Pravděpodobně byl schopen postavit se na zadní nohy. Jeho největší bříbuzný byl triconodon.Didelphodon

16. února 2011 v 16:09 Pravěcí savci
Delká: 90 cm
Vyskyt: Severný amerika
Doba: Svrchní Křida před 70- 65 miliony lety
Výška: asi 30 cm 
Vaha:  kolem 5 kg

Didelphodon (zub vačice opossum) byl druh pravěkého vačnatce. Jeho zkameněliny se našli v Montaně (USA), Wyomingu (USA) a v Albertě (kanada). V současnosti jsou rozlišovány tři druhy:    
D. voraxD. padanicus a D. coyi. Při velikosti menšího psa představoval didelphodon jednoho z největších známých savců druhohor (větší byl zřejmě jen čínský Repenomamus). Didelphodon byl všežraví jako většina druhorních savců. Přímým předkem Didelphodona mohl být Eodelphis.
Apatosaurus

15. února 2011 v 17:29 Popisky dinosaurů
Délka: 21- 26 m
Vyskyt: Severní amerika 
Doba: Svrchní jura před 154- 150 miliony lety
Výška: 5- 7 m v kohoutku
Váha: 25- 30 t (možná i 35 t)

Apatosaurus (klamný nebo bludný ještěr) je jedním z nejznámějších dinosaurů. Již v roce 1903 si paleontolog Elmer Riggs všiml, že druh Brontosaurus excelsus má nápadně mnoho znaků společných s druhem Apatosaurus ajax. Fosílie Brontosaurus excelsus tedy přeřadil pod nový druh rodu Apatosaurus excelsus. Dle pravidel vědeckého názvosloví totiž platí pouze první publikované jméno, a tím byl v tomto případě Apatosaurus. Přesto mnoho lidí stále používá již neplatné vědecké jméno. Do roku 1975 nebyla známa jeho lebka (což je u sauropodů poměrně častý problém), i když zbytek kostry byl znám už téměř sto let. Nejprve byl restaurován s hlavou camarasaura, proto název Apatosaurus (klamný nebo bludný ještěr). Apatosaurus byl pevně stavěn, nicméně nebyl tak dlouhý, jako Diploducus, se kterým patří do stejné čeledi Diplodocidae. Jeho tělo bylo neseno čtyřma sloupovitýma nohama, na každé z nich měl pět prstů a palce na předních nohou byly opatřeny drápem. Jeho ocas byl bičovitý, tvořen 82 obratli, spojenými mezi sebou klouby, zatímco diplodokův měl jen 73 obratlů . Nad účelem lze pouze spekulovat, někteří paleontologové se domnívají, že mohl sloužit k obraně, jiní jsou přesvědčeni, že sauropodi s jeho pomocí jakýmsi způsobem komunikovali. Bohužel ani jednu teorii nelze experimentálně potvrdit. Na základě studia průřezu dlouhých kostí bylo zjištěno, že apatosauři rostli velmi rychle a plné velikosti dosahovali možná již ve věku kolem 10-12 let.
Ankylosaurus

14. února 2011 v 17:40 Popisky dinosaurů
Délka: 6- 11 m
Výskyt: Severní amerika
Doba: Svrchní křída před 68- 65 miliony lety
Výška: přes 3 m
Váha: 3,5- 8 t

Ankylosaurus (vyztužený ještěr) je největším zástupcem obrněných dinosaurů. Ankylosaurus nebyl pro dravé dinosaury jistě jednoduchou kořistí. Jeho brnění ho spolehlivě ochránilo před většinou útoků. Na spodní straně ale žádné brnění neměl. Nechráněné měkké břicho bylo jeho slabinou a pokud se ho dravci podařilo obrátit na záda mohl ho snadno zabít. Doposud z Ankylosaura bylo objeveno jen málo pozůstatků proto je jeho váha a délka nejista. Stejně jako desky Stegosaura i kostěné destičky tohoto dinosaura mohly zčervenat poté co se naplnily krví, takže mu vysloužily přezdívku červenající se dinosaurus. Strava Ankylosaura byla omezena na rostliny, které se nacházely nízko při zemi. Někteří vědci se domnívají, že jeho žaludek produkoval ohromné množství plynů.
Ankylosaurus se objevil v jurském parku 3.Ankylosaurus.jpg

Deinonychus

14. února 2011 v 17:04 Popisky dinosaurů
Délka: 3- 4 m (vzrostlý jedinci možna až 5 m)
Výskyt: Severný amerika
Doba: Spodní křída před 115- 108 miliony lety
Výška: 1,5- 2 m
Váha: asi 80- 200 kg

Deinonychus (strašlivý dráp) patřil mezi srpodrápé dinosaury. Mezi jeho oblíbenou kořist patřili ornitopodi jako Tenontosaurus. Protože osamělý Deinonychus by takové velké zvíře neulovil, lovili tito dravci ve smečce. Největší smečky mohli mít i 14 členů. Na zadní noze měli velký srpovitý dráp který při běhu měli zvednutý aby se neotupil. Deinonychus byl objeven v době kdy ještě byl názor, že dinosauři byli pomalí a tupí tvorové. Nález Deinonycha však tuto myšlenku změnil, protože místo pomalého plaza vypadal spíše jako rychlí a inteliglentní tvor podobní ptákům. Deinonychus mohl dosahnout rychlosti až 40 km. 
Episode3.10 27.jpg


Episode2.1 45.jpg


Episode2.1 24.jpg


Episode2.7 23.jpg


Episode2.1 34.jpgP.Raptor 3.jpg


Raptor.jpg

Raptors vs Abby + Connor.gif
Episode4.1 30.jpg
Episode2.1 25.jpg2.1 raptor on pool table.jpg


Dělení dinosaurů část. 4

13. února 2011 v 15:32 Zajímavosti
Pokračování z minulého članku.
Cerapodi:1. Ornitopodi:


Heterodontosauridae (např. heterodontosaurus, abrictosaurus)


Hypsilophodontidae (např. hypsilophodon, othnielia)
Iguanodontoidae (např. iguanodon, ouranosaurus)Hadrosauridae (např. parasaurolophus, corythosaurus)2. Ceratopsi:


Psittacosauridae (např. psittacosaurus, hongshanosaurus)
Protoceratopsidae (např. protoceratops, graciliceratops)

Ceratopsidae (např. triceratops, styracosaurus)3. Pachycephalosauři:


Pachycephalosauria (např. homalocephale, stegoceras)Pachycephalosaurinae (např. pachycephalosaurus, dracorex)


Dělení dinosaurů čast. 3

13. února 2011 v 14:40 Zajímavosti
Pokračování z minulého članku.Obrnění dinosauři:1. Ankylosauři:


Scelidosauridae (jenom scelidosaurus)Ankylosauridae (např. ankylosaurus, euoplocephalus)Polacanthinae (např. Polacanthus, Gastonia)
Nodosauridae (např. Nodosaurus, Edmontonia)
2. Stegosauři:Stegosauria (jenom gigantspinosaurus )Huayangosauridae (např. huayangosaurus, regnosaurus)Stegosauridae (např. dacentrurus, miragaia)
Stegosaurinae (např. stegosaurus, kentrosaurus)
Pokračovaní bude příště.

Dělení dinosaurů čast. 2

12. února 2011 v 12:42 Zajímavosti
Pokračování z minulého članku.


Sauropodomorfové:


1. Plateosauři:

Thecodontosauridae (zatím jenom thecodontosaurus)


Riojasauridae (např. riojasaurus, eucnemesaurus)


Plateosauridae (např. plateosaurus, unaysaurus)

File:Unaysaurus.jpg


Massospondylidae (např. Massospondylus, Lufengosaurus)
Anchisauria (např. anchisaurus, yunnanosaurus)

Melanorosauridae (např. melanorosaurus, camelotia)
Poznamka: Rod Melanorosauridae byl Něco mezi prosauropody a sauropody

2. Sauropodi:


Vulcanodontidae (např. vulcanodon, barapasaurus)Mamenchisauridae (např. Mamenchisaurus, Omeisaurus)
Brachiosauridae (např. brachiosaurus, sauroposeidon)Camarasauridae (např. aragosaurus, camarasaurus)

Diplodocinae (např. diplodocus, Barosaurus)


Apatosaurinae (apatosaurus, supersaurus)Dicraeosauridae (např. Dicraeosaurus, Amargasaurus)

ImageShack, share photos of dinosauro, dinosauri erbivori, amargasauro, cretaceo inferiore, share pictures of dinosauro, dinosauri erbivori, amargasauro, cretaceo inferiore, share video of dinosauro, dinosauri erbivori, amargasauro, cretaceo inferiore, free image hosting, free video hosting, image hosting, video hosting.Nemegtosauridae (např. Nemegtosaurus, rapetosaurus)Rebbachisauridae (např. nigersaurus, Limaysaurus)

Titanosauridae (např. titanosaurus, saltasaurus)


Euhelopodidae (např. Erketu, Euhelopus)Pokračovaní bude příště.

Dělení dinosaurů

11. února 2011 v 17:08 Zajímavosti
Dělíse se plazopanvé a ptakopanvé. Plazopanví se dělí na teropody a sauropodomorfy. Ptakopanví se dělí na obrněné dinosaury a cerapody.

Tady sou uvedeny rody těchto skupin:

Teropodi:

1. Herrerasauridae:

Herrerasauridae (např. herrerasaurus, staurikosaurus)

2.coelofyzoidi:

Coelophysidea (např. coelophysis, gojirasaurus)
Compsognathidae (např. compsognathus, sinosauropteryx)

3. Celurosauři:

Ceratosauria (např. ceratosaurus, deltadromeus)
Carnotaurinae (např. carnotaurus, majungasaurus)

Spinosauridae (spinosaurus, baryonyx)

Baryonyx - Cute? No. Terrifying? Yes.
Megalosauridae (např. megalosaurus, torvosaurus)

Allosauridea (např. allosaurus, saurophaganax)


Carcharodontosauridae (např. carcharodontosaurus, giganotosaurus)

Neovenatoridae (např. neovenator, chilantaisaurus)

File:Neovenator.jpg

Megaraptora (např. megaraptor, australovenator)Sinraptoridae (např. sinraptor, yangchuanosaurus )


Tyrannosauridae (např. tyrannosaurus, albertosaurus)


Ornithomimosauria (např. ornithomimus, gallimimus)Abelisauridea (např. abelisaurus, rugops)

4. Dromeosauři

Alvarezsauridae (např. alvarezsaurus, shuvuuia)Troodontidae (troodon, saurornithoides)


Dromaeosauridae (např. dromaeosaurus, pyroraptor)
Microraptorinae (např. microraptor, graciliraptor)Saurornitholestinae (např. Saurornitholestes, bambiraptor)


Unenlagiinae (např. unenlagia, austroraptor)


Velociraptorinae (např. velociraptor, deinonychus)
Oviraptoridae (např. oviraptor, Gigantoraptor)

Caudipteridae (např. caudipteryx, similicaudipteryx)Therizinosauridae (např. therizinosaurus, alxasaurus)
Pokračovaní bude příště.