Dinosauři snad nejužasnějši tvoři co existovali.

Spinosaurus

6. května 2011 v 16:14 |  Popisky dinosaurů
Délka: 13- 20 m
Výskyt: Sevrní afrika
Doba: Svrchní křída před 112- 97 miliony lety
Výška: 5- 8,5 m
Vaha: 9-19 t

Spinosaurus (trnití ještěr) byl největší ze všech masožravích dinosaurů. O Spinosaurovi se toho dlouho moc nevědělo, protože jediné pozůstatky byly zničeny při bombardování za 2 světové války. Teprve nedávno se našly další kosti a to ještě mnohem většího jedince než předtím. Spinosaurus měl dlouhé čelisti podobné krokodylím v níž měl specialně uspořadané zuby k lovu ryb. Na hřebetě měl kolem 2 metry vysokou plachtu, která sloužila k regulaci teploty a mohla být pestře zbarvená. Spinosaurus žil nejspíš na březích křídových jezer a potoků a lovil velké sladkovodní ryby, možná se živil částečně i mršinami. Pro to svědčí i utváření jeho zubů a čelistí, vhodných k lovení ryb ve vodě. Obojživelný způsob života potvrzuje také výzkum z roku 2010. Nelze samozřejmě vyloučit ani potravu v podobě živých a snad i mrtvých velkých býložravích dinosaurů. Spinosaurus měl poměrně dlouhé přední nohy oproti jiným teropodům. Spinosaurus se objevil v Jurskem Parku 3.
 

Saltasaurus

11. března 2011 v 17:56 |  Popisky dinosaurů
Délka: 12 m
Výskyt: Jižní amerika
Doba: Svrchní křída před 70 miliony lety
Výška: v kohoutku měl skoro 4 m
Váha: skoro 8 t

Saltasaurus (ještěr ze salta) byl vybavený vysokou lebkou, která se směrem k čenichu prudce snižovala. Kromě kostěných pozůstatků z přibližně 20 exemplářů známe i jeho kostěné pancéřování, které mu chránilo hřbet a boky. To se skládalo z velkého množství malých kostěných desek a větších kostěných hrbolů. Nevýhodu malé velikosti mu vynahradila schopnost vztyčit se na delší dobu na zadní končetiny, přičemž se opíral o ocas. Saltasaurus patřil k titanosaurům jeho o dost větší příbuzní byly Argentinosaurus a Puertasaurus. Krk saltasaurů a jiných titanosaurů bývá někdy zobrazovaný podobně jako krk rodu Diplodocus, tedy v jedné vodorovné linii s trupem. Takto ho sice titanosauři nejčastěji nosili po dobu chůze, je však pravděpodobné, že ho dokázali natáhnout i zdvihnout do korun stromů, i když ne tak prudce jako u čeledi Brachiosauridae. Svědčí o tom i velikost předních končetin, které nejsou o mnoho menší než zadní končetiny.


89163808, De Agostini/Getty Images /De Agostini

Albertosaurus

11. března 2011 v 16:53 |  Popisky dinosaurů
Délka: 8- 10 m
Výskyt: Severný amerika
Doba: Svrchní křída před 75- 67 miliony lety
Výška: 2,8- 3,5 m
Váha: 3- 3,5 t

Albertosaurus (ještěr z alberty) byl menší příbuzný tyrannosaurusa. Nejspíž žili a lovili v menších skupinách. Měli typické tyrannosauří tělo s nezvykle velkou hlavou , dlouhýma zadníma nohama a svalnatým ocasem, který jim pomáhal udržovat rovováhu. Jako jedni z mála masožravých dinosaurů neměli stanovené teritorium a volně tak přecházeli z území do území. V období páření si samci mezi sebou ve skupině vzájemně měřili síly a vítězný se pak pářil se samicemi. U albertosaura byla dobře zmapovaná vývojová řada. Zjistilo se tak, že albertosauři dospívají přibližně v 16 letech a dožívali se maximalně 30 let. Albertosauři svůj životní prostor sdíleli s býložravci jako jsou hadrosauři a ankylosauři, kteří byli pravděpodobně jejich nejvyhledávanější potravou. Je možné , že albertosauři dokázali běhat až 40 km v hodině.
 


Styracosaurus

9. března 2011 v 16:51 |  Popisky dinosaurů
Délka: 5,5 m
Výskyt: USA, Kanada
Doba: Svrchní křída před 76,5- 75 miliony lety
Výška: kolem 2 m
Váha: 3 t

Styracosaurus (ještěr s bodci) je menší příbuzný slavného triceratopse. Narozdíl od něj má více rohů. Celkem jich má 7 což je neobvikle, protože rohatí dinosauři většinou nemívali tolik rohů. Šest z nich má postranách límce a jeden má nad nosem, ten je však delší než triceratopsův nosní roh. Celý jeho vzhled zřejmě slouží k vystrašení masožravcům. Styracosaurus se dělí na 3 druhy S. albertensis, S. ovatus a S. parksi - je přitom možné, že poslední jmenovaný je mladý S. albertensis. Styracosaurus vypada děsivě, ale pokuď by se dokazal postavit na zadní mohl vypadat větší než ve skututečnosti byl. To už by ho nejspíš jen tak nějaký dravec nenapadl.


Edmontosaurus

6. března 2011 v 18:34 |  Popisky dinosaurů
Délka: 9- 13 m
Vyskyt: USA, Kanada
Doba: Svrchní křída před 73- 65 miliony lety
Výška: 2,5 - 4 m
Váha: 4- 7 t

Edmontosaurus (ještěr z Edmontonu) je hadrosaurus, který sdílel krajinu z dinosauri jako triceratops, tyrannosaurus nebo ankylosaurus. Patřil mezi tyrannosaurovu hlavní kořist. Dělil se na tři druhy E. regalis, E. annectens a E.saskatchewanensis. Patřil k největším hadrosaurům (větší byli už jen charonosaurus, shantungosaurus, lambeosaurus a zuchengosaurus). Žil vevelkých stadech a dokonce byly nalezeny mumie tohoto dinosaura. Stáre rekonstrukce ukazují edmontosaura jako bipedního dvounožce, dnes je zobrazován na všech čtyřech. Mohl mít až tisíc zubů, když se opotřebovali tak byli nahrazeny novími. Hřbet byl zpevňován kostěními šlachami, které se křížili. Edmontosaurus zřejmě většinu času travil na čtyřech, ale případě nebezpačí prchal na statných zadních nohách.

Velociraptor

3. března 2011 v 17:20 |  Popisky dinosaurů
Délka: 1,8- 2,1 m
Vyskyt: Čina a Mongolsko
Doba: Svrchní křída před 80- 65 miliony lety
Výška: Když zvedl hlavu mohl mít až 90 cm
Váha: 20- 40 kg

Velociraptor (rychlý zloděj) známý také jako Raptor se proslavil především díky filmům jako Jurský park nebo pravěk útočí, kde vystupuje jako krvelačný predátor. Ve skutečnosti byl však menší než jak ho známe z filmů. Filmoví raptoři tak odpovídají spíše Deinonychovi. Velociraptor měl celé tělo pokryto prachovým peřím, které používal při běhu ke kormidlování, když se hnal prašnou pouští za kořistí. Svým srpovitým drápem na zadních nohách zasazoval kořisti smrtící úder. Velociraptoři lovili ve smečce podobně jako jiní srpodrápí dinosauři taková smečka byla jistě postrachem všech býložravců v okolí. Je také velice pravděpodobné že Raptoří samci byly pestřeji zbarveni než samice podobně jako třeba dnešní kachny. Měl drobné ostré zuby a srpovitý dráp na noze o délce kolem 6 cm. Velociraptor pravděpodobně žil a lovil v menších smečkách, zabíjel malé a středně velké obratlovce a mláďata jiných dinosaurů, např. tehdy hojného rohatého dinosaura Protoceratopsa. Mnohem větším příbuzným velociraptora byl například Utahraptor objevený v USA. Velociraptor se objevil v Jurském parku 1, 2, 3.
Protoceratops

28. února 2011 v 21:49 |  Popisky dinosaurů
Délka: 1,8- 2,5 m
Vyskyt: V Mongolsku
Doba: Svrchní křída před 83- 70 miliony lety
Výška: 70- 100 cm
Váha: asi 80- 150 kg
Protoceratops (první rohatá tvář) patřil v Mongolské poušti Gobi mezi nejběžnější dinosaury. Nejvíce exemplářů bylo nalezeno právě ve slavné poušti Gobi,kde zápasil o život s velociraptorem. V roce 1971 byly dokonce nalezeni kosry obou bojujících dinosaurů. U protoceratopsu byly objeveny nejen kostry, ale i vejce a u Protoceratopse jako jednoho z mála dinosaurů je znám vývoj od čerstvě vylíhlých mláďat až po dospělce. Byla objevena také celá hnízda se zachovanými zkamenělými vajíčky, některá ještě obsahovala kostřičky embryí. Poblíž Protoceratopsů se nacházely ostatky Oviraptorů a proto si vědci mysleli že se tito dinosauři živili jejich vejci. Až později se prokázalo že jde o jejich vlastní. Protoceratopsové žili ve stejné době jako Triceratops a jiní velcí ceratopsidi a tak nemohli být jejich předky jak se vědci původně domnívali.
Dilophosaurus

28. února 2011 v 21:24 |  Popisky dinosaurů
Délka: 6m
Vyskat: Severní amerika možna ičína
Doba: Spodní jura před 196- 183 miliony lety
Výška: Kolem 2,5 m
Vaha: Kolem 1 t

Dilophosaurus (ještěr se dvěma hřebeny) patřil k prvním velkým masožravým dinosaurům. Na hlavě měl dvojitý hřebínek, který zřejmě samcům v době říje sloužil k upoutání samic.. Dilophosaurus žil možná i v Asii ale nalezný exemplář je diskutabilní. K rodu Dilophosaurus se často řadí 3 druhy: D. wetherilli, D. breedorum a D. sinensis. Poslední jmenovaný však s velkou pravděpodobností vůbec pod rod Dilophosaurus nepatří; důvodem tehdejší mylné klasifikace byla přítomnost hřebenu na lebce, který se však, jak se později ukázalo, vyskytoval i u jiných teropodů. Ze Severní ameriky je kromě D.wetherilli popsán rovněž D. breedorum. Validita tohoto druhu je však také otázkou diskuzí. V Jurském parku byl Dilophosaurus představen jako dinosaurus plivající černý slizovitý jed a s roztahovacím vějířem na krku. Neexistují ovšem žádné důkazy že by byl nečím takovým vybaven. Nedávno sice byli objeveni jedovatí dinosauři ale Dilophosaurus k nim nepatřil. Na svojí velikost měl velice slabé čelisti takže byl buď mrchožroutem nebo útočil svýmy ostrýmy drápy. Dilophosaurus se objevil v jurskem parku 1.

Pachycephalosaurus

27. února 2011 v 12:41 |  Popisky dinosaurů
Délka: 5- 6 m (vzrostlí jedinci možna i 8 m)
Výskyt: Severný Amerika
Doba: Svrchní křída před 70- 65 miliony lety
Výška: 2,5- 3 m
Vaha: Kolem 2 t

Pachycephalosaurus (tlustohlavý ještěr) patřil mezi největší zástupce své skupiny. Přesto se jeho kosti nalézají vzácně a tak je jeho vzhled odvozován od jeho menších příbuzných jako je např. Stegoceras. Důvod proč jsou kosti Pachcephalosaura tak vzácné je zřejmě ten že žil v pouštích nebo v horách kde jsou špatné podmínky pro fosilizaci. Když byl poprvé objeven vědci si mysleli že tento dinosaurus byl díky velké hlavě velmi inteligentní. Ve skutečnosti ji však tvořila 25 cm dlouhá kost která tlumila nárazy když se dva Pachycephalosauři srazily dohromady. Dříve se dokonce předpokládalo, že mohlo jít o dutou mozkovnu a že tito dinosauři byli velmi inteligentní. Brzy však bylo prokázáno, že je kost kompaktní a mozek byl ve skutečnosti velmi malí. Pachycephalosaurovi blízcí příbuzní jsou Dracorex a Stygymoloch, ačkoli tito dinosauři mohou být mladí jedinci Pachycephalosaura. Pachycephalosaurus se objevil v jurském parku 2.
Kentrosaurus

26. února 2011 v 13:25 |  Popisky dinosaurů
Délka: 5 m
Vyskyt: Afrika- tanzanie
Doba: Svrchní jura před 150- 156 miliony lety
Výška: přes 2 m
Váha: kolem 2 t

Kentrosaurus (trnitý ještěr) je menším příbuzným známého stegosaura. Od něj se, ale v mnohem lišil. Například tím, že na krku měl sice malé desky tvaru trojuhelníku, ale na hřbetě a ocase měl místo desek dlouhé trny. Ty zřejmě sloužili k odstrašený dravců jako Ceratosaurus. Kentrosaurus měl každý bok chráněný trnem což znemožňovalo dravcům útok z boku. Několik jeho celých lebek se našlo na slavném nalezišti Tendaguru. Objevila jej německá expedice do východní Afriky probíhající v letech 1909-1912. Předný končetiny kentrosaura jsou mnohem kratší než zadní a tak je možné, že se kentrosaurus pohyboval stejně dobře po dvou tak po čtyřech.Kam dál